cover
Słowo od autora
zamieszczone w I wydaniu książki w 1990 roku


Konkretyzacja graficzna to enfant terrible poezji, której muzyczna natura nigdy nie konweniowała z zastygłym w piśmie obrazem. Ze świadomością starożytnych korzeni (Simiasz, Teokryt) oraz różnorodności reguł jakimi poslu- giwano sic w owej "zabawie słowami", powróciłem do wspaniałej idei poezji graficznej. Poważną zachętą były liczne fakty i zdarzenia w sztuce ostatnich dziesięcioleci; a zwłaszcza abstrakcjonizm, pop art I konceptualizm w malarstwie, serializm, sonoryzm i minimalizm w muzyce, happening i performance, noveau roman, grafika muzyczna, komputerowa i poezja konkretna, ale również semantyczny bigos i aksjologiczne purée, którymi żywi się pozostająca w służbie NARODU od dwustu lat literatura polska.
21 wierszy graficznych to zbiór wszystkich wierszy napisanych w latach 1986-1988. Niektóre publikowane, bądź prezentowane w maszynopisach spotykały się z zainteresowaniem; i choć nie zawsze reakcje potwierdzały wyrażane opinie, zdecydowałem się na całościową prezentację owych kompozycji. Wiersze graficzne niech będą ukłonem wobec tych, którzy po pierwszym spojrzeniu odkładali maszynopis z wyrazem zażenowania i niesmaku, by w lotnych aluzjach, iluzjach i żaluzjach odnaleźć ukojenie dla swych klasycznie zrównoważonych sądów na temat sztuki i artyzmu między innymi, a SZTUKI i ARTYZMU zwłaszcza.

Krzysztof Szatrawski

 

[POWRÓT]

 

 

lektura on-line

inna strona K.D.Szatrawskiego

Copyright ©1990 by Krzysztof D. Szatrawski